Naše služby

 • img
 • img
Vedenie účtovníctva

Vedenie účtovníctva je vo veľa smeroch zložitejšie ako účtovanie v daňovej evidencii a z tohto dôvodu aj malé, samozrejme  stredné a veľké firmy  zamestnávajú vlastné účtovníčky, čo je v dnešnej dobe zbytočne finančne náročné, pretože  externá účtovná firma je lacnejšia a výhodnejšia. Naša  firma ťaží z 15 ročných skúseností praxe v tejto oblasti a preto ponúkame naše externé služby za veľmi výhodných podmienok.

Ponúkame Vám  v oblasti vedenia  účtovníctva  naše  externé  účtovné  služby  za najpriaznivejšiu cenu. Mimo toho ušetríte stovky Eur ročne na odvodoch a mzdách vlastných účtovníčiek a na prevádzkovej réžii.

Samozrejmosťou u nás je bezchybné a rýchle účtovanie, mesačné a kvartálne priznanie k DPH, cestná daň, daňové priznania a ostatné služby vrátane zastupovania na úradoch.

Stále váhate? Ponúkame Vám bezplatné a nezáväzné vedenie účtovníctva bez akýchkoľvek záväzkov a náhrad z Vašej strany počas prvého mesiaca spolupráce.Čo obsahujú naše účtovnícke služby?
 • kontrola všetkých dokladov, ktoré sú odovzdané k zaúčtovaniu plus kontrola oprávnenosti nákladov
 • riadne zaúčtovanie účtovných dokladov podľa platnej legislatívy
 • príprava tlačených podkladov (účtovný denník, hlavná účtovná kniha, saldo konto, pokladničná kniha, mesačná rozvaha, predvaha a výsledovka, pohľadávky, záväzky, monitoring faktúr, ...
 • manažérske prehľady
 • zastupovanie na úradoch
 • odovzdávanie podkladov buď v sídle vašej spoločnosti, resp. podľa
Personalistika a mzdy

Personalistika a mzdy v rámci vedenia účtovníctva, daňová evidencia resp. len samostatná personalistika je u nás za priaznivú cenu, navyše Vám naše služby v oblasti mzdového účtovníctva a personálnej agendy prinesú diskrétnosť, istotu a profesionálnu kvalitu.

Boli ste už v situácii, keď Vám náhle pred výplatným termínom ochorie mzdárka, Vy miesto toho, aby ste sa venovali svojmu podnikaniu, tak ste nútení hľadať niekoho, kto mzdy vytvorí, čo sa samozrejme nezaobíde bez stresu. U nás dostanete všetky potrebné podklady pravidelne v predstihu. Pri väčšine našich klientov komunikujeme s inštitúciami moderným (on-line) spôsobom. Mesačné prehľady, výplatné pásky, ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti, evidenčné a mzdové listy sú u nás samozrejmosťou.

Bonusom navyše je bezplatné poradenstvo v oblasti personalistiky, spolu aj s jej výkonom (pracovné zmluvy, dohody o vykonaní práce, výpovede a dohody o skončení pracovného pomeru, potvrdenia o príjme pre Vašich zamestnancov). Za naše služby sa zodpovedáme aj pri všetkých kontrolách.

Stále váhate? Ponúkame Vám bezplatné a nezáväzné vedenie mzdového účtovníctva a personalistiky bez akýchkoľvek záväzkov a náhrad z Vašej strany počas prvého mesiaca spolupráce.Ktoré sú základné služby v oblasti personalistiky a miezd?
 • vedenie mzdovej agendy so spracovaním všetkých potrebných výstupov (výplatné páske zamestnancov, prihlášky a odhlášky, pracovné zmluvy, dohody o hmotnej zodpovednosti a iné pracovné zmluvy, súhrnná mesačná rekapitulácia miezd, výkazy pre zdravotné poisťovne a sociálnu poisťovňu)
 • komplexná tvorba a evidencia sociálneho fondu a spracovanie štatistických výkazov
 • ročné zúčtovania daní z príjmov zamestnancov a zúčtovania zdravotného poistenia
 • spracovanie prehľadov a výkazov pre daňové úrady
 • bankové príkazy - mzdy, poistné fondy, preddavkové dane
Manažérske výstupy
Manažérske výstupy / informačný systém firmy - sú tieto pojmy pre vás vzdialené a ťažko pochopiteľné?

V rámci vedenia účtovníctva vám práve tieto informácie poskytnú nie retrospektívny, ale budúci pohľad na možné rozhodovacie procesy vo vašom podnikaní. Radi by sme boli základným kameňom pre vybudovanie fungujúceho informačného systému. 
Manažérske účtovníctvo je nevyhnutnou podmienkou efektívneho riadenia najmä v súčasných zložitých ekonomických podmienkach.
Nebuďte otrokom minulých výkonov, staňte sa taktikom a stratégom vášho budúceho úspechu

Stále váhate? Ponúkame Vám bezplatné a nezáväzné konzultácie pri príprave vášho informačného systému pre správne manažérske rozhodovanie bez záväzkov a náhrad z Vašej strany počas prvého mesiaca spolupráce.Ktoré sú základné služby v oblasti manažérskych výstupov?
 • podrobné informácie pre vnútorné potreby podniku (marketing, kontakt s bankami, zásobovanie
 • kalkulačné výstupy: náklady na produkciu jednotky výroby, resp. výpočet potrebnej pridanej hodnoty
 • cenotvorba (základné princípy)
 • rozpočtovanie - rozpisovanie jednotlivých úkonov na vnútropodnikové útvary pre lepšiu ekonomickú kontrolu
 • operatívne evidencie a záznamy - presun manuálnych záznamov v rámci rozhodovacích procesov do manažérskych systémov